Ładowanie
Proszę czekać, trwa ładowanie strony...

Instrukcja  
Regulamin
i Cennik
F.A.Q.
Dostępne pociągi
     1. Wybór relacji
Podaj stacje wyjazdu i
przyjazdu oraz datę
planowanego wyjazdu
     2. Logowanie/
    Rejestracja
Jeżeli nie masz jeszcze
loginu i hasła
zarejestruj się
     3. Wybór miejsca
Podaj liczbę osób,
rodzaj miejsca
i jego usytuowanie
     4. Rezerwacja
Sprawdź wynik rezerwacji przed zapłaceniem
     5. Płatność
Nie przedłużaj pobytu w
funkcji Płatności eCard
     6. Bilet
Zabierz ze sobą do pociągu
  Zamknij okno
  Drukuj
Instrukcja obsługi systemu e-IC

      System internetowej sprzedaży biletów e-IC umożliwia zawarcie przez Internet umowy przewozu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej. System umożliwia zakup biletu oraz biletu wraz z miejscówką w pociągach spółki 'PKP INTERCITY' S. A. Dokonywanie zakupów jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu i poprawnym zalogowaniu w systemie e-IC.Rejestracja

      Polega na wybraniu polecenia 'Rejestracja' w menu głównym strony e-IC i wypełnieniu formularza. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obligatoryjne, wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne.

W polu 'Login' należy wpisać ciąg minimum 6 znaków, w polu 'Hasło' należy wpisać ciąg od 8 do 15 znaków składający się z liter i cyfr. 'Powtórzenie hasła' musi być tożsame z wpisem w polu 'Hasło'. 'E-mail' wymaga wprowadzenia ciągu znaków, w których musi znaleźć się m.in. @ oraz '.' (kropka). 'Telefon/Fax' to pola, w których oprócz cyfr można umieścić nawiasy okrągłe, spacje i myślniki. 'Kod pocztowy' wymaga wprowadzenia liczb w formacie: xx-xxx (np.12-123). W nazwie miasta oprócz liter dostępne są myślniki, spacje i kropki. Zaznaczenie pola 'Proszę o wystawienie faktury VAT' zapewnia automatyczne generowanie faktur VAT, na podstawie danych wpisanych do formularza przy rejestracji. Faktury VAT wysyłane są każdorazowo za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt PKP Intercity.Logowanie do systemu

      Zarejestrowany Użytkownik loguje się do systemu poprzez wpisanie loginu i hasła.


Funkcje Systemowe

      Użytkownik po zalogowaniu może dokonywać: rezerwacji i zakupu biletów, operacji na wcześniej zakupionych biletach, zmieniać dane oraz hasło dostępu do systemu. Użytkownik może zmienić dane, które podał podczas rejestracji. Nie istnieje jednak możliwość zmiany raz zadeklarowanego typu konta (konto firmowe, dla którego automatycznie są generowane Faktury VAT na konto indywidualne, dla którego nie są automatycznie generowane Faktury VAT i odwrotnie).


→  Zakup biletów krajowych oraz Zakup biletów międzynarodowych

      Zakładki umożliwiają kupowanie biletów w relacjach odpowiednio krajowych i międzynarodowych (obecnie dostępne są jedynie pociągi Berlin-Warszawa/Gdynia- Express). Po określeniu stacji wyjazdu i przyjazdu oraz daty wyjazdu i zatwierdzeniu przyciskiem 'Szukaj' zostaje wyświetlona lista pociągów do wyboru. Korzystając z odsyłaczy 'Następny dzień' / 'Poprzedni dzień' Użytkownik może obejrzeć listę pociągów w określonej wcześniej relacji w innym terminie. Wybranie pociągu za pomocą przycisku 'Bilet z rezerwacją' lub 'Bilet' (dotyczy wyłącznie niektórych pociągów w relacjach krajowych) rozpoczyna proces rezerwacji i zakupu biletu. Dla niektórych pociągów, w zależności od dostępnych w nim usług, można w kolumnie 'Rodzaj miejsca' zmienić zaznaczone domyślnie miejsce do siedzenia na miejsce do leżenia lub spania. Dodatkowo klikając numer pociągu można obejrzeć roczny kalendarz kursowania danego pociągu.
      Na kolejnym ekranie Użytkownik powinien określić liczbę osób (maksymalnie 6) wg taryfy normalnej i/ lub ulgowej. W przypadku wyboru taryfy ulgowej obowiązkowo należy określić rodzaj zniżki, przy czym Użytkownik może wybrać w jednej transakcji tylko jeden wymiar ulgi. Następnie Użytkownik powinien wybrać klasę i usytuowanie miejsca (w przypadku zakupu samego biletu Użytkownik nie określa tych opcji). Jeśli Użytkownik, kupując kolejny bilet chce zarezerwować miejsce obok wcześniej zarezerwowanego, powinien wybrać opcję 'Rezerwacja obok miejsca już zajętego' i podać numer wagonu oraz miejsca zarezerwowanego.
Wciśnięcie przycisku 'Dalej' powoduje przejście do kolejnego ekranu, na którym można zmienić dane Podróżnego.
Po wciśnięciu przycisku 'Rezerwuj' (w przypadku zakupu biletu z rezerwacją miejsca) zostanie wyświetlone 'Podsumowanie' transakcji.
W przypadku zakupu biletu w relacji międzynarodowej pod podsumowaniem rezerwacji biletu w relacji TAM znajduje się przycisk 'Bilet powrotny', który umożliwia zakup jednocześnie biletu w relacji POWRÓT. Po wybraniu tego przycisku Użytkownik powinien przejść ponownie ścieżkę zakupu biletu zgodnie z powyższym opisem, podając informacje dotyczące podróży powrotnej. Przy zakupie biletu w opcji 'TAM i POWRÓT' istnieje możliwość dokonania zwrotu biletu jedynie w kierunku 'POWRÓT' lub 'TAM i POWRÓT' jednocześnie.

      Wyświetlenie podsumowania biletu pozwala na weryfikację zgodności otrzymanego biletu z żądaniem i przejście do płatności lub umożliwia rezygnację z zakupu (przycisk 'Anuluj'). Płatność może być wykonana kartą kredytową lub przelewem. Istnieje możliwość opłacenia transakcji kartą MasterCard, VISA oraz AmericanExpress lub przelewem on-line poprzez serwis eCard lub Przelewy24. Istnieje także możliwość odroczenia płatności w czasie, poprzez użycie przycisku 'Płatność później'. Wyświetli się wówczas komunikat, o czasie w jakim należy dokonać płatności, tj. czasie w jakim system e-IC powinien otrzymać elektroniczne potwierdzenie płatności z banku Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie opłaci transakcji w podanym przedziale czasowym, zostanie ona automatycznie anulowana. Jeśli system e-IC otrzyma elektroniczne potwierdzenie płatności z banku Użytkownika później niż we wskazanym w komunikacie czasie, nastąpi automatyczny zwrot środków na konto Użytkownika, z którego była dokonana płatność w przypadku serwisu eCard lub wyłącznie na wniosek Użytkownika przy płatności poprzez serwis Przelewy 24. W przypadku braku wniosku, o którym mowa powyżej, środki te mogą być użyte jako przedpłata na kolejny bilet.

Po wykonaniu prawidłowej operacji płatności zostaje wygenerowany bilet, który należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym. W celu wydrukowania biletu Użytkownik powinien przejść do zakładki 'Moje bilety', następnie w zakładce 'Opłacone' odszukać odpowiedni bilet i wydrukować go lub zapisać na przenośnym urządzeniu elektronicznym. Posługiwanie się formą elektroniczną biletu internetowego jest dozwolone tylko w komunikacji krajowej, w komunikacji międzynarodowej - bilet internetowy należy zawsze wydrukować.→  Bilety klienta

      Zakładki zawierają wykaz wszystkich dokonanych przez Użytkownika transakcji, odrębnie krajowych i międzynarodowych. Podzielone są na następujące zakładki: 'Oczekujące na potwierdzenie' - wykaz biletów, za które system e-IC nie otrzymał elektronicznego potwierdzenia o dokonaniu płatności; 'Potwierdzone' ? wykaz opłaconych biletów. Listę biletów można ograniczyć podając w polu 'Filtr' numer pociągu, datę podróży czy stację wyjazdu, natomiast w kolumnie 'Bilety/Transakcje' dostępny jest podgląd biletu (po wciśnięciu numeru liczby porządkowej); 'Rezygnacje z przej.'- wykaz biletów, z których Użytkownik zrezygnował (użył polecenia 'Rezygnuj' w kolumnie 'Oczekujące na potwierdzenie' lub 'Potwierdzone'); 'Zwrócone' - wykaz biletów, za które Użytkownik dokonał autozwrotu należności (użył polecenia 'Zwrot' w kolumnie 'Rezygnacje z przej.'); 'Anul./Autozwroty - ost. 7 dni' - wykaz transakcji anulowanych przed dokonaniem płatności.→  Aktualizacja danych

      Zakładka zawiera formularz z danymi dysponenta konta, które można dowolnie zmienić (stosując się do zasad określonych w punkcie 'Rejestracja') i zatwierdzić przyciskiem 'Zapisz'. Zmiana nie powoduje modyfikacji na wcześniej wystawionych biletach.

Uwaga, na tym formularzu pola dotyczące hasła są nieaktywne.


→  Zmiana hasła

      Zakładka zawiera formularz umożliwiający zmianę hasła dostępu do konta, pozostałe pola są nieaktywne. Użytkownik powinien podać stare i dwukrotnie wpisać nowe hasło. System uniemożliwi zapisanie nowego hasła, jeśli Użytkownik poda nieprawidłowo dotychczasowe hasło. 
Polityka bezpieczeństwa PKP Intercity S.A. Warszawa ul. Żelazna 59A        e-ic@intercity.pl